Muziektherapie

Het levenspad dat we allemaal bewandelen: het is boeiend en rijk, maar niet altijd evident. Soms worden we geconfronteerd met moeilijke levensuitdagingen. Dat kunnen uitdagingen zijn waardoor we het contact met onszelf kwijtraken en/of waarbij we niet altijd de woorden vinden om te benoemen wat er gaande is. Innerlijke leegte, blokkades, lusteloosheid, depressie en vele andere emotionele, mentale of sociale moeilijkheden kunnen daardoor ontstaan.

Muziektherapie kan helpen om terug in contact te komen met onze innerlijke noden, om het onbenoembare toch naar buiten te brengen en in ontmoeting te treden met wie we diep vanbinnen echt zijn. Onderdrukte of onbewuste gevoelens en thema’s krijgen de kans om (duidelijker) naar boven te komen. De muziek leidt ons daar naartoe, en dat binnen een veilige, open ruimte waarin kan ontstaan wat moet ontstaan. In die ruimte spelen we samen, we luisteren, ontmoeten en verbinden, en we verkennen, verstillen en aanvaarden gevoelens en thema’s om ze beter te kunnen kaderen.

Bij sommige problematieken is het moeilijk of zelfs niet meer mogelijk om gebruik te maken van de gesproken taal. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dementie, bepaalde vormen van autisme of bij een verstandelijke beperking. Muziek kan dan een heel openende werking hebben om toch in contact te komen en gevoelens tot uiting te brengen. Dat kan via het maken van klanken met de stem/zingen of het spelen en beluisteren van muziek.

Doelgroep

Muziektherapie kan voor velen waardevol zijn, maar richt zich vooral op personen die:

  • op zoek zijn naar een dieper contact met zichzelf en graag de helende werking van muziek willen ervaren
  • in een levensfase zitten met uitdagende veranderingen en waarbij identiteits- en levensvragen oprijzen (Wie ben ik? Wat wil ik? Wat is echt belangrijk voor mij? …)
  • kampen met een burn-out, bore-out, stress en innerlijke spanningen, een negatief zelfbeeld, faalangst of moeite hebben met het aangeven van grenzen
  • te maken hebben met depressieve gevoelens, lusteloosheid of emotionele verdoofdheid
  • last hebben van angsten, paniekgevoelens of overmatig piekeren
  • ondersteuning nodig hebben bij verdriet en/of een rouwproces
  • te maken krijgen met dementie
  • een mentale beperking hebben en eventueel bijkomende gedrags- of emotionele moeilijkheden

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen zijn welkom. Voorkennis van muziek is absoluut niet nodig!

Wat houdt het concreet in?

Er kan zowel muziek gespeeld (actieve muziektherapie) als beluisterd worden (receptieve muziektherapie). Bij actieve muziektherapie spelen we zelf op een muziekinstrument naar keuze of zingen we. We vertrekken vaak vanuit improvisatie omdat gevoelens op die manier het meest vrijuit in beweging kunnen komen. Andere werkvormen zijn: songwriting, zingen, vrije expressie met de stem, enz. We stemmen telkens af op jouw tempo, noden en voorkeuren. Bij receptieve muziektherapie beluisteren we muziek die in jouw leven heel aanwezig is, of was in een vroegere levensfase. Soms laat ik zelf muziek horen. We gaan bij het beluisteren in op de gewaarwordingen en belevingen die de muziek oproept en hoe die eventueel meer inzicht kunnen geven in jouw proces.

Groepssessies

Bij voldoende inschrijvingen (vanaf 3 personen) worden ook groepssessies aangeboden. Die zijn vooral bedoeld voor mensen die via muziek diepgaander in contact willen komen met zichzelf en anderen, en zichzelf tot expressie willen brengen op een manier die voorbijgaat aan het gesproken woord. We vertrekken daarbij vanuit improvisatie. Ook hierbij is geen enkele voorkennis vereist! In een veilige omgeving ervaren, ontdekken en leren we al doende. Je kan elk moment instappen en ook zelf bepalen hoeveel sessies je wil volgen.

Ik bied ook individuele of groepssessies aan in woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een verstandelijke beperking, psychiatrische ziekenhuizen, opvangcentra, enz. Neem gerust contact met me op voor meer info.

%d bloggers liken dit: